Tháng mười một 2011

You are browsing the archive for November 2011.

Transocean có thể không Sue Mỹ cho Tràn Dầu

Sabrina Canfield NEW ORLEANS (CN) – Mỹ. Quận Thẩm phán Carl Barbier phán quyết rằng Transocean không có thể kiện Mỹ. Chính phủ đối với lỗi trong Deepwater Horizon blowout, Bác Sam có miễn dịch chủ quyền. Trong một cuộc họp trạng thái trước khi tranh luận, BP luật sư Andrew Langan cho biết Sở Tư pháp hỗ trợ một vùng Vịnh tiếp tục [...]

Trial looms for liability case in Gulf oil spill

Thử nghiệm khung dệt đối với trường hợp trách nhiệm trong sự cố tràn dầu vùng Vịnh

Rick Jervis, USA TODAY NEW ORLEANS - Mỗi ngày, một đội ngũ 70 luật sư tập hợp trong một bộ phần mềm văn phòng New Orleans để lỗ chân lông trên một ngọn núi của tài liệu, depositions nghiên cứu và tranh luận xây dựng. Các luật sư, đại diện chủ sở hữu nhà chung cư, trai ngư dân, chủ khách sạn, bãi biển thị trấn và những người khác tuyên bố đã bị tổn thương bởi năm ngoái [...]

RSS Feed Nút Facebook