Tháng Mười 2011

You are browsing the archive for October 2011.

Feinberg: Tôm 'đau vẫn tiếp tục: Quy định mới để cung cấp cho nhiều tiền hơn để đánh bắt tôm cứng

HARRY R. Weber – Associated Press Các quản trị viên của $20 tỷ quỹ của BP để bồi thường cho các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi vùng Vịnh năm cuối cùng của vụ tràn dầu Mexico cho biết thứ năm quy định mới đang được xây dựng để trả tiền hào phóng cho tôm bị thiệt hại nặng. Washington luật sư Kenneth Feinberg nói với một Ủy ban Nhà [...]

Tàu thuyền của chương trình Cơ hội có thể theo đuổi các tuyên bố thiệt hại, BP cho biết

Rebecca Mowbray, Nhân dân Times-Picayune, người tham gia trong tàu BP của chương trình Cơ hội bây giờ có thể theo đuổi các yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại cho tàu thuyền của họ và bất bình có thể khác, ngay cả khi họ giải quyết yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại kinh tế từ vụ tràn dầu với các bờ biển vùng Vịnh bố Cơ sở, theo một lá thư từ BP. Nhưng, BP, người mướn của [...]

RSS Feed Nút Facebook