Tháng Tám 2010

You are browsing the archive for August 2010.

Capped and Done!, Doubt It...

Mũ và Done!, Nó nghi ngờ…

Các chính trị gia LESLIE EATON Và Elizabeth Williamson, môi trường và luật sư dọc theo bờ biển vùng Vịnh thứ tư phản ứng với thái độ hoài nghi báo cáo của chính Obama nói rằng khoảng ba phần tư của dầu tràn bởi một PLC cũng BP ở Vịnh Mexico đã bị hỏng hay bị làm sạch. Báo cáo, được phát hành [...]

MDL Panel:  Case Goes to New Orleans

MDL Panel: Case Goes to New Orleans

Toà án chỉ phán quyết rằng các BP nước sâu Case sẽ được nghe ở New Orleans:Ý kiến CDM Edla, Barbier.

Dầu Rig Cho phép, Hoạt động, Luật Phòng chống tràn và đáp ứng

Waltzer & phác thảo quy phạm pháp luật của Wiygul của các quy chế và các quy định liên quan đến chìm của Horizon nước sâu và phản ứng tiếp theo của BP:DH Đổ tràn dầu BP của pháp luật

RSS Feed Nút Facebook