Tháng Bảy 2010

You are browsing the archive for July 2010.

Trung tâm Bão Quốc gia Thông tin

Asian Lawyers Render Needed Pro-bono Help

Luật sư Châu Á Render cần thiết Pro-Bono Trợ giúp

Tình nguyện viên luật sư và sinh viên luật từ nhiều tổ chức dịch vụ công cộng đa dạng đến với nhau trên bờ biển vùng Vịnh để cung cấp pro Bono trợ giúp pháp lý cho cộng đồng đánh cá châu Á đau khổ do hậu quả của sự cố tràn dầu BP. Các tình nguyện viên được đào tạo bởi cộng đồng địa phương dựa trên luật sư, như Clay Garside và Joel Waltzer của Waltzer & [...]

RSS Feed Nút Facebook