2 phản ứng “BP Cleanup Không phải người Việt Nam hy vọng Stimulus”

  1. Haywood Walker

    Tôi cố gắng để tìm ra được sao tôi cần phải đi để có được thuê để làm sạch ở Pensacola FL? và đã phải đi cấp giấy phép hasmat?

  2. Joel Waltzer

    Nói chung, bạn cần phải tìm các bàn đạp trên bờ biển. tôi nghĩ rằng các hoạt động được chạy nout của trung tâm bảo vệ bờ biển trong điện thoại di động, nhưng có hai bp trung tâm cộng đồng tiếp cận cộng đồng tại Pensacola. Nếu bạn không phải từ đó và bị ảnh hưởng, không bận tâm. Tôi nghĩ rằng đó là một ưu tiên của địa phương như welll như là sở thích cho những người đặt ra của công việc (như ngư dân). Chúc may mắn.

Để lại một trả lời

RSS Feed Nút Facebook