2010

You are browsing the archive for 2010.

Porpoise on Fourchon Beach 9 4 2010

Cá heo trên Beach Fourchon 9 4 2010

Capped and Done!, Doubt It...

Mũ và Done!, Nó nghi ngờ…

Các chính trị gia LESLIE EATON Và Elizabeth Williamson, môi trường và luật sư dọc theo bờ biển vùng Vịnh thứ tư phản ứng với thái độ hoài nghi báo cáo của chính Obama nói rằng khoảng ba phần tư của dầu tràn bởi một PLC cũng BP ở Vịnh Mexico đã bị hỏng hay bị làm sạch. Báo cáo, được phát hành [...]

RSS Feed Nút Facebook